Zarządzanie różnorodnością- wyzwanie dla menedżerów.

Zarządzanie różnorodnością – to już się dzieje, a w zasadzie powinno się dziać. Różnorodność w organizacji odnosi się do różnorodności osób w niej zatrudnionych. To wszelkie aspekty, w których ludzie różnią się od siebie w środowisku pracy. Możemy je podzielić na te, które są widoczne i niewidoczne.

Widoczne aspekty to różnorodności to wiek, płeć, rasa, sprawność itp. Niewidoczne to np.: wykształcenie, wiedza, doświadczenie, umiejętności i kompetencje, osobowość, przekonania, system wartości, tożsamość, kultura. Te różnice mają istotny wpływ na to, jak się zachowujemy, jakie przyjmujemy postawy, w jaki sposób działamy i jesteśmy postrzegani, zarówno na gruncie prywatnym, jak i w miejscu pracy. Ostatnio głośna sprawa zwolnienia pracownika w sklepie IKEA pokazuje, jak wiele jeszcze trzeba zrobić w kwestii zarządzania różnorodnością.

Duże zróżnicowanie pracowników wymaga od jakiegoś już czasu od firm wdrożenia odpowiedniej polityki. Ogromne wyzwanie coraz częściej stanowi zarządzanie różnorodnością związaną z wyznaniem, międzypokoleniowością, pochodzeniem, czy orientacją seksualną. Rynek pracy także starzeje się, więc osoby 50+ stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników. Tworzą zespoły razem z przedstawicielami młodszych pokoleń, urodzonych po 70, 80, 90 roku, z których każde ma całkiem odmienne oczekiwania i podejście do pracy.

Z naszych obserwacji wynika, że proces zarządzania różnorodnością w wielu organizacjach zostawiony jest trochę samemu sobie.

Menedżerowie nie podejmują zbyt wielu działań, by identyfikować czynniki determinujące różnice oraz by pomóc pracownikom je zrozumieć. Rzadko identyfikują czynniki różnicujące pracowników, rzadko także zarządzają uwarunkowaniami prac zespołów z nich wynikającymi. Przez to różnorodność staje się wadą i problemem, a nie zaletą i szansą szybszego rozwoju. Dlatego też częściej zmuszeni są reagować na trudności i konflikty pracowników będące efektem różnic. A przecież kwestia wieku, doświadczenia, wyznawanych wartości i zasad często determinuje podejście do pracy, przyjmowania zadań, czy relacji międzyludzkich. Zrozumienie tych uwarunkowań może pomóc lepiej zarządzać personelem i procesami wewnętrznymi. Wymaga to jednak świadomego tworzenia kontekstu rozwoju organizacji przez różnorodność i tworzenia z niej wartości dla organizacji.

Skuteczne zarządzanie różnorodnością, czyli jakie?

Skuteczne zarządzanie różnorodnością wymaga działań na kilku płaszczyznach.

PŁASZCZYZNA STATEGII – różnorodność musi się znaleźć w strategii firmy. Znana zasada “czego nie ma w strategii tym nie zarządzamy” potwierdza tę regułę.

PŁASZCZYZNA ROZWOJU – polityka różnorodności musi mieć odzwierciedlenie w programach rozwojowych, szkoleniowych skierowanych do poszczególnych pracowników.

PŁASZCZYZNA MENEDŻERA – różnorodność musi być jednym z obszarów o których myśli w których działa menedżer.
To menedżerowie muszą przede wszystkim jej przestrzegać i nią zarządzać.

Zrozumienie i akceptowanie występujących różnic wśród członków zespołów pomoże menedżerom wykorzystać wszystkie kompetencje i tkwiący w nic potencjał i zdolności. W rezultacie pozwoli uzyskać lepsze efekty w zakresie jakości pracy, gdyż docenia odmienne sposoby myślenia i uruchamia kreatywność i innowacyjne myślenie poddane wewnątrzorganizacyjnej ocenie.

W programach rozwojowych, które projektujemy i realizujemy aspekt różnorodności stanowi obecnie jeden z ważnych elementów. Obserwujemy, że wiele problemów w organizacji udaje się rozwiązać właśnie przez docenienie różnorodności i właściwe zarządzanie nią.

Osobiście mamy wielką frajdę prowadzenia szkoleń wśród różnorodnych grup. Często też uczymy rozumienia sytuacji przez pryzmat różnic w organizacji.

Z przekonaniem stwierdzamy, że tzw. „złoty środek” w zarządzaniu różnorodnością może nawet nie istnieje, bowiem dobre zarządzanie wymusza najpierw identyfikację i zrozumienie przyczyn różnic tkwiących w zachowaniach członków zespołów.

Jest wiele narzędzi zarządzania, wiele “sprawdzonych” mechanizmów, których używają menedżerowie. Zbyt często jednak zapomina się o tym, że w zarządzaniu ludźmi mamy do czynienia z żywą materią jaką jest człowiek, a w konsekwencji z jego uwarunkowaniami i różnicami. Ich odkrywanie może stać się cenną lekcją dla menadżera i źródłem wielu inspirujących działań, bowiem skuteczne zarządzanie to zarządzanie materią dobrze rozpoznaną.

Zapraszamy do kontaktu i wspólnego projektowania programu rozwojowego dla Twojej organizacji z uwzględnieniem aspektów zarządzania różnorodnością.

Zostaw komentarz