Zarządzamy zespołami projektowymi, zespołami organizacji w procesie zmian, współtworzymy strategie i uczestniczymy w ich wdrażaniu. Szkolimy, trenujemy i zarządzamy procesami rozwojowymi, związanymi z budowaniem organizacji na kapitale intelektualnym i zarządzaniem wiedzą w organizacji. W pracy najbardziej cenimy współpracę z człowiekiem, to on jest najważniejszy.

nasze certyfikaty

Certyfikat Szkoły Trenerek i Trenerów Heuresis
Certified Professional Business Trainer (CIPT)
Certified International Professional Manager (CIPM)

Poznaj nasz zespół

Zespół menedżerów, menedżerowie zespołów

to doskonałe określenie tego, kim jesteśmy. Jesteśmy zespołem, który dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

szkolenia

projektujemy
zindywidualizowane szkolenia dopasowane do potrzeb naszych klientów

doradztwo

realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze

projekty

piszemy i pozyskujemy środki na projekty unijne, projekty krajowe, projekty ze środków prywatnych

zarządzanie

zarządzamy projektami EU, krajowymi, ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami