Małgorzata Józwik

Małgorzata Józwik

Jestem trenerem posiadającym doświadczenie w: szkoleniu kadr, projektowaniu procesów szkoleniowych, weryfikacji efektywności kształcenia kadr wewnętrznych, wdrażaniu rozwiązań z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Lubię realizować projekty społeczne i kulturalne. Mam doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również budżetu Państwa i UE, realizowane przez przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe. Pełniłam także rolę dyrektora ds. projektów w placówkach systemu oświaty.
Posiadam doświadczenie związane z doradztwem dla firm, wdrażaniem procesów organizacyjnych oraz dwunastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia warsztatów, seminariów i szkoleń.

Doświadczenie trenerskie zdobywałam, pełniąc rolę trenera wewnętrznego w PKO Banku Polskim, jednocześnie ukończyłam studia podyplomowe „Trener biznesu” Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Ukończyłam Szkołę Trenerek i Trenerów Heuresis.

Lubię teatr, film, śpiew i doświadczenie na scenie staram się wykorzystywać w pracy zawodowej.

Posiadam certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM).

Małgorzata Janczarek

Małgorzata Janczarek

Jestem trenerem, menadżerem i doradcą posiadającym doświadczenie związane z zarządzaniem strategicznym, wdrażaniem procesów organizacyjnych, zarządzaniem zmianą i projektami oraz osiemnastoletnią praktykę trenerską w zakresie prowadzenia warsztatów, seminariów i szkoleń.
Posiadam doświadczenie związane ze wsparciem organizacji we wdrażaniu procesów organizacyjnych, projektów rozwojowych, innowacyjnych, wdrożeniowych, edukacyjnych, społecznych i badawczych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Doświadczenie zdobywałam także pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego, kierownika centrum doskonalenia zawodowego, prezesa zarządu w firmie szkoleniowej, dyrektora do spraw jakości i rozwoju w placówkach systemu oświaty, kierownika systemu wewnętrznej informacji finansowej uczelni wyższej, doradcy i eksperta w opracowaniu i wdrażaniu strategii dla organizacji oraz w procesach oceny kapitału społecznego.

Jestem absolwentką podyplomowych studiów z zakresu organizacji i zarządzania. Ukończyłam Szkołę Trenerek i Trenerów Heuresis.
Posiadam także certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM).

W pracy lubię uwzględniać zasady celowości, efektywności i komplementarności działań, projektowanych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. We wdrażanych procesach doceniam rolę i znaczenie kapitału społecznego. Nie boję się wyzwań i sytuacji złożonych, wymagających koordynacji działań na wielu płaszczyznach.