Zarządzanie

Zarządzamy projektami EU, krajowymi, pochodzącymi ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami. W zarządzaniu projektem albo procesem najważniejszy jest dla nas fakt, by przedmiot projektu albo procesu wdrożeniowego nie był centrum naszych działań, ale środkiem do rozwoju organizacji, sposobem na uzyskanie trwałych oraz efektywnych zmian i rozwiązań. Staramy się realizować tak procesy zarządzania, by organizacja rozwijała się i zwiększała swój potencjał biorąc w nich udział. Dbamy o to, by w procesie realizacji tego typu działań wdrażać elementy zarządzania wiedzą oraz tworzyć standardy działań.

szkolenia

projektujemy zindywidualizowane szkolenia dopasowane do potrzeb naszych klientów

doradztwo

realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze

projekty

piszemy i pozyskujemy środki na projekty unijne, projekty krajowe, projekty ze środków prywatnych

zarządzanie

zarządzamy projektami EU, krajowymi, ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami