Certified Professional Business Trainer (CIPT)
Certified International Professional Manager (CIPM)

Certyfikat Szkoły Trenerek i Trenerów Heuresis, której oś konstrukcyjną stanowią standardy opracowane przez The Chartered Institute of Personnel and Development i wdrożone przez Thames Valley University w Londynie, rozpowszechnione w Polsce przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.