Troska

Usiadłyśmy do rozmowy przy videokawie. Udało się przełożyć już większość spraw, spotkań, szkoleń. Harmonogramy ułożone na nowo, wyglądają jednak na niepewne swego losu. Z niektórymi klientami możemy pracować zdalnie, ale życie szkoleniowe, projektowe toczy się wolniej. Takiego ryzyka nie przewidział chyba nikt, choć przy analizie ryzyk zwykle myślimy, że wiemy wszystko, a na pewno jak zareagujemy. Tu reagujemy trochę trochę po omacku.

Przy tej zdalnej kawie coś nieustannie nas wyrywa z poszczególnych wątków rozmowy. Z prawie każdym tematem pojawia się pewien niepokój…pada co chwilę – zobacz, znów to samo…

Usiłowałyśmy nazwać, to, co obserwujemy. Przeanalizowałyśmy wypowiedzi polityków, pracodawców, naszych klientów, nauczycieli, rodziców, duchownych, znajomych i przyjaciół, niemal wszystkich stron wypowiadających się w mediach. Tak wiele różnych komunikatów, a wywoływały podobny niepokój.

Zaświtało, choć nie jest to odkrywcze. Był wspólny mianownik komunikatów, które nas budowały lub dzieliły. To troska. 

W naszych szkoleniach opartych o certyfikację ACI, bazujących na doświadczeniach Heuresis pojawia się często triada zaufania. Dla tych, którzy nie znają tego modelu, w kilku słowach o nim.

triada zaufania

By osiągnąć i utrzymać zaufanie należy zadbać o trzy elementy: profesjonalizm, spójność komunikacyjną i troskę. Jeśli w wypowiedziach pojawia się dużo mądrych rzeczy nie zawsze, ale często świadczy to o profesjonalizmie mówcy. Gdy postawa, gesty, czyli przekaz niewerbalny zgadza się z przedstawianą treścią mówimy o spójności komunikacyjnej. Jeśli natomiast w tej wypowiedzi brak troski wyrażonej wprost do tych, za których ta osoba odpowiada lub do których mówi nadawca, będziemy mieć tendencję do odrzucania tego, co chce nam przekazać rozmówca. Nie będą wówczas spełnione wszystkie warunki budowania zaufania.

Troska w tym modelu jest podstawą trójkąta, jest zatem podstawą zaufania. Troska jako składowa zaufania sprawia bowiem, że komunikacja zaczyna być skuteczna, owocna i wartościowa dla obu stron.

Zapewnienie o trosce w sytuacji, w której strony nie czują się pewne, bezpieczne, to najlepsze, co możemy dać, by budować relacje, a nie dzielić ludzi.

W tym czasie pandemii składnik zaufania, jakim jest troska staje się wyjątkowo aktualny i potrzebny. Chodzi bowiem nie tylko o troskę związaną z praworządnością, rozwojem gospodarczym, wysokim poziomem edukacji, zachowaniem wytycznych dotyczących życia religijnego, ale troskę o człowieka. Kluczem w docieraniu do ludzi jest dostrzeżenie i nazwanie ich sytuacji, potrzeb, ograniczeń i problemów. Chodzi więc o docenianie potrzeb wszystkich, za których odpowiada wypowiadająca się osoba.

Obecnie komunikujemy się, pracujemy za pośrednictwem różnych mediów, komunikatorów, telefonów, łączy. To w dużej mierze utrudnia komunikację, a słowo pisane, czy wypowiedziane przez szklany ekran dociera jak przez pewien filtr. Tak intensywnego posługiwania się kanałami elektronicznymi w komunikowaniu się wiele osób doświadcza po raz pierwszy. Musimy się zwyczajnie tego nauczyć.

Czy troska obecnie jest możliwa? Jak ją wyrażać? Nasze propozycje do przemyślenia i stosowania w dowolnej kolejności.

 • Pozwól swoim rozmówcom mówić o lęku, odczuwać niepokój i dostrzegaj w wypowiedzi ich emocje.
 • Zwracaj uwagę na osobiste uwarunkowania odbiorców i to, że mogą być różne.
 • Podkreślaj to, że jesteśmy w procesie uczenia się tej sytuacji i że to wymaga wysiłku, a poczucie niekompetencji w nowych sytuacjach jest naturalne.
 • Zwracaj uwagę na to, że warunki mogą się jeszcze zmieniać.
 • Dostrzegaj pożądane postawy, chwal za zachowania, które zwiększają bezpieczeństwo, doceniaj wysiłek.
 • Bądź przejrzysty, mów prawdę, nie zasłaniaj się kimś/ czymś.
 • Okazuj szacunek, a jeśli nawalasz, zdobądź się na odwagę i przeproś.
 • Wyjaśniaj niedopowiedzenia i nie zwlekaj z tym. Im dłużej tkwisz w niedopowiedzianej sytuacji, tym Twoja odpowiedzialność rośnie.
 • Precyzuj oczekiwania – jeśli potrzebujesz zrozumienia, wyjaśnienia – poproś.
 • Zobowiązałeś się? – wywiąż się, ewentualnie określ ile potrzebujesz czasu?
 • Kieruj swoją wypowiedź także do tych, których nie ma obok, bo słowo jest dla nich nośnikiem zainteresowania i więzi.
 • Nie pomijaj niektórych grup do których kierujesz wypowiedź, nie twórz sztucznych podziałów między nimi i nie stosuj wypowiedzi, które naruszają społeczne normy sprawiedliwości.
 • Mów do ludzi, a nie o ludziach.

Zastosuj to, co powyżej, częstuj się jeśli potrzebujesz, by Twoja komunikacja w tym czasie była bardziej skuteczna. Troska jest bowiem balsamem, spoiwem, które scala… bądźmy dla siebie dobrzy i okazujmy sobie troskę w zwykłych drobnych rzeczach, ale też w tych wielkich związanych z funkcjonowaniem państwa czy służb publicznych. Daje ona poczucie bezpieczeństwa, stabilności, które jak się okazuje jest jednym z najbardziej podstawowych i pożądanych przez ludzi stanów poza podstawowymi potrzebami fizjologicznymi.

Pozdrawiamy Was ciepło znad videokawy i mówimy #zostańwdomu

Zostaw komentarz