Narzędzia

Narzędzia są dla nas środkiem do tego, by oszczędzać czas i zasoby organizacji w procesie osiągania celów. To także sposób do uzyskiwania niezbędnych informacji koniecznych do podejmowania świadomych decyzji zarządczych. Usprawniamy procesy diagnozy, zarządzania i ewaluacji działań poprzez tworzenie zindywidualizowanych narzędzi dla organizacji. Projektujemy narzędzia diagnozy potencjału indywidualnego i społecznego, wpierające procesy zarządzania, umożliwiające ocenę sposobu realizacji oraz efektywność procesów, projektów i wybranych działań.

Tworzymy nowe i wykorzystujemy istniejące narzędzia: diagramy relacji karty kontrolne diagramy procesów drzewa decyzyjne i wiele wiele innych

szkolenia

projektujemy zindywidualizowane szkolenia dopasowane do potrzeb naszych klientów

doradztwo

realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze

projekty

piszemy i pozyskujemy środki na projekty unijne, projekty krajowe, projekty ze środków prywatnych

zarządzanie

zarządzamy projektami EU, krajowymi, ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami