Doradztwo

Wspieramy organizacje w osiąganiu ambitnych celów biznesowych poprzez tworzenie i wdrażanie indywidualnych rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności. Zależy nam na tym, by organizacje nie tylko realizowały swoje pojedyncze cele krótkoterminowe, ale również były zdolne do wdrażania bardziej złożonych strategii. Stąd dbamy o to, by usługi doradcze były poprzedzone diagnozą sytuacji oraz były tak przygotowane, by docelowo rozwiązywały problemy i odpowiadały na potrzeby organizacji oraz były trwałe. Realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze, oparte na diagnozie sytuacji organizacji i dostarczaniu narzędzi dostosowanych do potrzeb naszego klienta. Łączymy doradztwo, warsztaty, szkolenia, konsultacje, wdrażamy standardy. Naszym celem jest zwiększanie efektywności organizacji w duchu budowania zaangażowania pracowników w cele organizacji.

Specjalizujemy się w:

tworzeniu strategii rozwoju firmy tworzeniu strategii wejścia na nowe rynki identyfikacji otoczenia konkurencyjnego tworzeniu nowych modeli biznesowych dla usług i produktów

szkolenia

projektujemy zindywidualizowane szkolenia dopasowane do potrzeb naszych klientów

doradztwo

realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze

projekty

piszemy i pozyskujemy środki na projekty unijne, projekty krajowe, projekty ze środków prywatnych

zarządzanie

zarządzamy projektami EU, krajowymi, ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami