Kody dostępu do pokolenia

Kody dostępu do pokolenia to wpis o lekkim zabarwieniu. Przed nami szkolenie z komunikacji międzypokoleniowej dla jednej z dużych spółek. Stąd przy poniedziałkowej kawie pojawiło się kilka refleksji, którymi chcemy się podzielić. Ten wpis nie będzie zawierał ani typologii danego pokolenia, ani sposobów jak sobie z nimi radzić.

Literatura, dostępne wyniki badań pokazują jak dane pokolenie BB, X, Y, czy Z funkcjonuje w pracy. Wskazuje na ich potrzeby i sposoby komunikowania się. O tym możecie poczytać w różnych opracowaniach. Możecie też zaobserwować w swoim otoczeniu, czy miejscu pracy.

Pokolenie jako grupa społeczna nawiązuje ze sobą więź, której celem jest wspólne tworzenie i możliwość obiektywnego określenia jej jako odrębności społecznej. Poszczególni członkowie grupy społecznej tworzącej dane pokolenie mają wobec siebie samych podobne oczekiwania. W podobny sposób o sobie myślą. Tworzą charakterystyczny sposób pojmowania rzeczywistości oraz dookreślania stosunku do istotnych wydarzeń.

Czym są kody dostępu do pokolenia?

Wspomniany “charakterystyczny sposób pojmowania rzeczywistości oraz dookreślania stosunku do istotnych wydarzeń” to właśnie KODY DOSTĘPU DO POKOLENIA. Powiemy, że kody dostępu to WARTOŚCI, które dla danego pokolenia są ważne, istotne i którymi się posługuje w relacjach międzyludzkich. Kody objawiają się osobistą kulturą człowieka, którą wnosi do organizacji, czy środowiska w którym funkcjonuje. Jeśli je poznamy i będziemy się nimi sprawnie posługiwać unikniemy sytuacji konfliktu, niezrozumienia.

Wśród firm z którymi pracujemy często słyszymy “młode pokolenie wchodzące teraz na rynek pracy to ludzie, którzy dostali wszystko na tacy.”

Pojawia się w tym miejscu refleksja…co na tej tacy dajemy tym młodym ludziom, których wychowujemy, kształcimy, czy wprowadzamy w miejsce pracy. Co i jak z tej tacy biorą?

Unikam kategoryzowania, że wymienione pokolenia są dokładnie takie jak się je definiuje. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze czasu, w którym te osoby przyszły na świat, dorastały, kształciły się, czy wchodziły na rynek pracy na pewno mają duże znaczenie. Znaczenie ma też to, czym taki człowiek się “karmi”, czego poszukuje, czym się inspiruje i co bierze ze świata.

Zostaw komentarz