O firmie

Zespół menadżerów, menadżerowie zespołów – to doskonałe określenie tego, kim jesteśmy. Jesteśmy zespołem, który dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Kierujemy procesami rozwojowymi związanymi z budowaniem organizacji na kapitale intelektualnym i z zarządzaniem wiedzą w organizacji.

Specjalizujemy się w:

diagnozie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych organizacji;
diagnozie stanu wybranych procesów;
przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju;
projektowaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych, społecznych i badawczych,
wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji w organizacji
wspieraniu uczelni wyższych we wdrażaniu Ustawy 2.0
projektowaniu i realizacji projektów wraz z procesem pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację;
projektowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających zarządzanie;
tworzeniu narzędzi diagnozy kapitału indywidualnego i społecznego;
ewaluacji procesów szkoleniowych i rozwojowych, w tym tworzeniu narzędzi ewaluacji.

Realizujemy działania na rzecz:

przedsiębiorców
szkolnictwa wyższego
systemu oświaty
organizacji non profit
organizacji otoczenia biznesu
jednostek administracji publicznej i samorządowej
osób indywidualnych