Certyfikowane szkolenia dla menedżerów

Szkolenia menedżerskie i programy rozwojowe z serii Excellence in Management® – przeznaczone są dla kierowników na różnych szczeblach zarządzania. Wszystkie szkolenia opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu menedżera ACI. Program może być sfinansowany w ramach Bazy Usług Rozwojowych oraz Akademii Menedżera PARP.

Chcesz wziąć udział w Programie?

certyfikowane szkolenia dla menadżerów

certyfikowane szkolenia dla trenerów

certyfikowane szkolenia dla negocjatorów

certyfikowane szkolenia zarządzania projektami

Akademia Managera Transformacji