Akademia Managera Transformacji

Akademia Managera Transformacji to cykl tematycznych szkoleń dedykowanych dla kadr na różnych szczeblach zarządzania. Cały Program Akademii zawiera 8 modułów, natomiast każdy moduł może być realizowany jako niezależne szkolenie. Szkolenia w ramach Akademii mogą mieć charakter zarówno otwarty jak i zamknięty dla danej organizacji. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z Covid-19 Akademia realizowana jest w formule online lub w zamkniętych, małych grupach osób pracujących ze sobą na co dzień. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji managerskich, a Firma uczestniczy w diagnozie i analizie strategicznej. Program może być sfinansowany w ramach Akademii Menedżera PARP.

Chcesz wziąć udział w Programie?

certyfikowane szkolenia dla menadżerów

certyfikowane szkolenia dla trenerów

certyfikowane szkolenia dla negocjatorów

certyfikowane szkolenia zarządzania projektami