Oprogramowanie do zarządzania smartmanager

PLATFORMA INFORMATYCZNA SMARTMANAGER®
Oprogramowanie dla HR – wszystkie strategiczne i operacyjne procesy zarządzania pracą w jednym miejscu. Dostarczamy innowacyjne, elastyczne i wszechstronne oprogramowanie dla HR do rekrutacji, oceny kompetencji, planowania szkoleń, zarządzania talentami, planowania sukcesji, budowania zaangażowania i motywacji oraz rozwoju pracowników. Wspomagamy operacyjnie realizację wszystkich procesów związanych z zarządzaniem i analizowaniem wyników pracy, zapewniając ciągłą aktualizację danych.
Narzędzie na bazie licencji Heuresis-odkryj głębię możliwości.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

szkolenia

projektujemy zindywidualizowane szkolenia dopasowane do potrzeb naszych klientów

doradztwo

realizujemy usługi od pojedynczych konsultacji, po kompleksowe i złożone usługi doradcze

projekty

piszemy i pozyskujemy środki na projekty unijne, projekty krajowe, projekty ze środków prywatnych

zarządzanie

zarządzamy projektami EU, krajowymi, ze środków prywatnych, złożonymi procesami i wdrożeniami