Współpraca

Małgorzata Artymiak

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mediator, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Aktualnie kieruje Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe. Obszary szkoleniowe koncentrują się wokół psychologii człowieka w środowisku pracy, konfliktu w organizacji oraz motywacji i rozwoju osobistego. Autorka publikacji z obszaru konfliktu, motywacji i podmiotowości człowieka. Współautorka narzędzi badawczych wykorzystywanych w doradztwie zawodowym i doradztwie kariery – Kwestionariusz Dojrzałości do Kariery oraz Kwestionariusz Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych ZiP (współautorzy: dr R. Walczak i dr R. Bartczuk).

SPRAWDŹ CZYM SIĘ ZAJMUJEMY